E4/Väg 55 Norrifrån, E4 Västerifrån, E22 Söderifrån

 

E4 Norrifrån samt väg 55 Norrifrån:

 

Vid trafikplats Norrköping Norra fortsätt E4 till Norrköping Södra.

På motorvägen vid trafikplatsen ”Norrköpings Södra” - tag av mot E22 - Kalmar.

Följ skyltningen mot Kalmar.

Åk mot Kalmar/Valdemarsvik.

 

Från Valdemarsvik:

Tag av väg 212 mot Gryt/Fyrudden.

Kör genom Valdemarsviks samhälle.

Passera Gryts samhälle (15 km från Valdemarsvik).

Fortsätt väg 212 mot Fyrudden förbi Snäckevarp och avtagsvägen mot Ekön.

 

Efter Gryt kör ungefär 5 km.

Tag av höger vid en röd telestation alldeles före skylten ”Fyrudden”.

 

Fortsätt vägen tills den tar slut.

Kontoret finns i ett vitt mexitegelhus.

 

Om du har kört för långt kommer du ut på Fyruddens brygga med vändplan.

Vänd och kör tillbaka till telestationen c:a 500 m