Verksamhet

ProjektKvalitet

Verksamhet

Konsultprofil

Kunder

Kontakt

Länkar


"Med effektivare utnyttjande av projektarbetsformen

förbättra våra kunders möjligheter att göra lönsamma affärer"

 

Projektledarcoaching:

 • Mentor för projektledare

 • Stöd för styrgrupper/ledningsgrupper

 • Kvalitetsgenomgångar

 • Granskningar

Utbildning:

 • Projektarbete

 • Projektledarutbildning

 • Styrgruppsutbildning

 • Utbildning av företagsledning

 • Företagsanpassad utbildning

 • Medverkar i utbildning i Dataföreningen regi

Osäkerhetsanalys/Riskanalys:

 • Osäkerhetsanalyser i projektet avseende tid och kalkyl med successivprincipen. Medlem i Futura-gruppen

 • Miniriskanalys

 

 

ProjektKvalitet Thomas Lillskogen AB

Snäckudden, 610 42 Gryt

thomas.lillskogen@projektkvalitet.se